Catch and keep – Digital workshop med ProFundo og Dekode

EVENT INFORMATION

Har du det som trengs av digital kunnskap for å rekruttere flere støttespillere?
Synlighet og relevans er stikkord. Evnen til å bruke de digitale verktøy som nettsider,
CRM-basen og sosiale medier til å møte giveren der hun er.

Hva kan man gjøre på nettsidene for å øke rekrutteringen? Hva kan man gjøre i CRM-verden for å beholde dem lengst mulig?

Vi inviterer til en workshop med ProFundo og Dekode.
Deltakerne oppfordres til å stille spørsmål og påpeke utfordringer som vi vil diskutere og kommer med løsningsforslag på underveis i møtet.

CATCH – Dekode lager nettsider for flere norske organisasjoner og er Norges største miljø av WordPress-spesialister.

KEEP - ProFundo er en CRM-leverandør som leverer sterke database- og webløsninger sammen med fundraisingsrådgivning, myntet på å hjelpe din organisasjon til vekst.

Vi åpner kl 08.30 med registrering og lett servering. Programmet går fra kl 09.00-11.00.

Velkommen!