Årsmøte og 25 års jubileum for Norges Innsamlingsråd 23. mai 2019

Arrangementsinformasjon

Velkommen til Årsmøte og 25 års jubileum for Norges Innsamlingsråd. 

Program:

  • 14.00  Registrering
  • 14.30  Årsmøte (se agenda under)
  • 15.30  Jubileumsforedrag ved professor Adrian Sargeant: Relationship Fundraising 3.0: What Next For Donor Relationships?
  • 16.30  Velkommen til feiring av Norges Innsamlingsråd 25 år. Husk å krysse av i påmeldings-løpet for at du vil være med på festen. 


Agenda for årsmøtet

1. Konstituering
a. Navneopprop
b. Fastsettelse av stemmetall
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
6. Godkjennelse av årsberetning
7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
8. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
10. Fastsettelse av årsavgift
11. Vedtektsendringer
12. Valg
a. Styreleder og nestleder
b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c. Revisor (statsautorisert eller registrert)
d. Tre personer til valgkomité
13. Innsendte saker
14. Evt resolusjoner.