Fagfrokost: Effektiv emosjonell kommunikasjon – hva virker og hvorfor?

Arrangementsinformasjon

Foto: Ketil Blom Haugstulen

Har du hørt om Kama Muta? Det er sanskrit for 'moved by love', eller på godt norsk – å bli rørt. De to psykologene Beate Seibt og Thomas Schubert leder et team ved Universitetet i Oslo som forsker på hva som får oss til å reagere emosjonelt, slik at vi liker og deler videoer av alt fra katter til politiske reklamestunts på Facebook og YouTube. Thomas Schubert kommer til frokostmøtet sammen med sin PhD-student Johanna Katarina Blomster. Sammen skal de fortelle mer om sin forskning.

I tillegg har vi fått med oss Henning Sverdrup fra Släger kommunikasjon. Det produseres massivt med såkalt emosjonell kommunikasjon med mål om å engasjere publikum. Målgruppene utvikler seg, og vi som utvikler kommunikasjon må stadig bli smartere. Hvordan skille seg ut? Hvordan bygge opp kommunikasjon som har ønsket effekt?

NB! Foredraget til Thomas Schubert blir holdt på engelsk.

Kaffe og lett frokost serveres fra kl 08.30

Møtet avsluttes innen kl 11.30.