Kommunikasjon + fundraising = effekt!

Arrangementsinformasjon

Samhandling som strategisk verktøy

Hvordan kan ansatte på tvers av avdelinger i ideelle organisasjoner arbeide sammen for å oppnå enda bedre effekt med sin kommunikasjon? I en spørreundersøkelse fra 2011 rapporterer kun 14 prosent at avdelingene arbeider sammen mot felles mål. Dette vil vi gjøre noe med!


 “If fundraising and communications don’t work together intimately, then you can write off good fundraising. Comms control the message, but have no responsibility for the income – while fundraising generate the income but have no power over the message.

- Stephen Pidgeon, author and visiting professor of fundraising at Plymouth University


På denne fagdagen inviterer vi fundraiseren og kommunikatøren til å komme sammen, slik at dere kan gå hjem hånd i hånd. Tanken er at du skal sitte igjen med forståelse for din kollegas arbeidssituasjon, og tanker om hvordan dere kan arbeide sammen på et strategisk nivå.

Program:

  • Samhandling som strategisk verktøy / Tor Bang, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI
  • Case-presentasjoner:
    • Jon Vilhelm Aasgård, sjef for digital markedsføring i Norges Røde Kors
    • Ina Toften, markeds- og kommunikasjonssjef i WWF
  • Fasilitator Hanne Rustad, konsulent Raiseup


Velkommen - gjerne sammen med en kollega!